×

Όροι & Προϋποθέσεις

 

 

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
 • Η UNLIMITED ADRENALINE είναι μια υπηρεσία κοινωνίας της πληροφορίας, που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να κάνουν κράτηση για εκδηλώσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων, εμπεριών και extreme sports των προμηθευτών που φιλοξενούνται στο www.Unlimited-Adrenaline.gr.
 • Ο Ιστότοπος www.Unlimited-Adrenaline.gr και οι σε αυτόν διαθέσιμες υπηρεσίες προσφέρονται με την προϋπόθεση της από μέρους σας αποδοχής των όρων χρήσης που ακολουθούν και των πολιτικών προστασίας δεδομένων και cookies, που είναι προσβάσιμες στην αρχική σελίδα του Ιστότοπού μας. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας γνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.
 • Με την χρήση του Ιστοτόπου μας και την αποδοχή των Υπηρεσιών μας εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών. Αν είστε κάτω από την ηλικία των 18 αλλά τουλάχιστον άνω των 13 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας μόνο υπό την επιμέλεια γονέα ή άλλου νομίμως έχοντος την επιμέλειά σας, ο οποίος να συμφωνεί ότι δεσμεύεται από αυτούς τους όρους χρήσης. Εάν είστε γονέας ή νομίμως έχων την επιμέλεια τέκνου και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης προς όφελος ενός παιδιού ηλικίας μεταξύ 13 και 18 ετών, σας ενημερώνουμε πως είστε πλήρως υπεύθυνος για την χρήση αυτού του Ιστότοπου από το παιδί του οποίου έχετε την επιμέλεια, συμπεριλαμβανόμενων όλων των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και όλων των έννομων υποχρεώσεων αυτού.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την κρίση μας και οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει από τότε που θα εμφανίζεται στο παρόν στο διαδίκτυο.
 • Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε Πολιτική, κανόνες και οδηγίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον Ιστότοπο αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ σας και της UNLIMITED ADRENALINE και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες. Εάν κάποιο τμήμα των Όρων Χρήσης θεωρηθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το τμήμα αυτό θα ερμηνεύεται κατά τρόπο συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να αντικατοπτρίζει, όσο είναι δυνατόν, τις αρχικές προθέσεις των Μερών, και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
 1.  ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • "Δραστηριότητες" –Εκδηλώσεις που αναφέρονται στις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη / Προμηθευτές.
 • "Συμφωνία" – Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας και Cookies διαθέσιμοι στην αρχική σελίδα του Ιστότοπού μας.
 • "Εμπορικές Επικοινωνίες" – όλες οι μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες και εμπορικά σήματα της Εταιρείας μας ή τρίτων μερών.
 • "Σύμβαση" – Κάθε συμβατική σχέση που έχει συναφθεί μεταξύ Εσάς και των Προμηθευτών που αφορά την κράτηση της συμμετοχής σας στις Εκδηλώσεις.
 • "Εκδηλώσεις" – Εκδηλώσεις που παρέχονται από τρίτα μέρη τους Προμηθευτές, πληροφορίες για τις οποίες φιλοξενούνται στον Ιστότοπό μας.
 • "Προσφορές" – Εκπτωτικές τιμές για Δραστηριότητες, οι οποίες είναι διαθέσιμε για κράτηση για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 • "Προμηθευτής" – Κάθε Προμηθευτής Εκδηλώσεων που χρησιμοποιεί από τον Ιστότοπό μας για να προσφέρει τις εκδηλώσεις του σε Εσάς.
 • "Υπηρεσίες" – Η παροχή μέσω του Ιστότοπού μας πληροφοριών σχετικά με τις εκδηλώσεις και η παροχή ηλεκτρονικών εργαλείων για την επαφή σας με τους Προμηθευτές για τους σκοπούς της κράτησης της συμμετοχής σας στις Εκδηλώσεις.
 • "Εμείς" – Η εταιρεία μας με τον διακριτικό τίτλο «UNLIMITED ADRENALINE» με έδρα στην οδό Φειδιππίδου αριθμός 33 στην Παλλήνη Αττικής, Ελλάδα.
 • "Ιστότοπος" – Ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος τομέα www.Unlimited-Adrenaline.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστοσελίδων αυτού.
 • "Εσείς" –Κάθε χρήστης του Ιστότοπου www.Unlimited-Adrenaline.gr, που επισκέπτεται τον Ιστότοπό μας και/ή λαμβάνει υπηρεσίες μας.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 • Μέσω του Ιστότοπού μας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις και προσφέρουμε ηλεκτρονικά εργαλεία, τα οποία διευκολύνουν την επικοινωνία σας με τους Προμηθευτές για τον σκοπό της κράτησης της συμμετοχής σας στις Εκδηλώσεις.
 • Τίποτα στην Συμφωνία δεν δύναται να ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να συνεπάγεται ότι συνιστούμε συμβαλλόμενο μέρος στις Συμβάσεις μεταξύ εσάς και των Προμηθευτών. Οι Προμηθευτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι απέναντί σας για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους σύμφωνα με τις Συμβάσεις. Από πλευράς μας δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη αναφορικά ή σε σχέση με τις Συμβάσεις. Δεν θα χρεωθείτε από εμάς είτε χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας είτε λαμβάνοντας τις Υπηρεσίες μας.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωρίζετε και συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ανεξάρτητα και με αποκλειστική σας ευθύνη. Κάθε φορά που δεσμεύεστε με μία Σύμβαση με έναν Προμηθευτή, αναλαμβάνετε όλες τις συνέπειες από την ενέργειά σας αυτή.
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες είναι εκτός του πεδίου των Υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη των Συμβάσεων σας με τους Προμηθευτές. Στην περίπτωση που οι Προμηθευτές προσφέρουν ασφαλιστική κάλυψη στις Συμβάσεις τους μαζί σας, η Επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη επί αυτής.

 4.ΕΓΓΡΑΦΗ

 • Πρέπει να καταχωρίσετε τον λογαριασμό σας στον Ιστότοπό μας, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις λειτουργίες του, όπως η σύναψη Συμβάσεων με τους Προμηθευτές. Αν θέλετε απλώς να περιηγηθείτε σε αυτόν τον Ιστότοπο, η εγγραφή είναι προαιρετική.
 • Κατά την εγγραφή, θα χρειαστεί να παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας, που αποτελούνται από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όνομα χρήστη και κωδικό. Μπορείτε να επιλέξετε όποιο όνομα χρήστη επιθυμείτε. Κατ’ εξαίρεση το όνομα χρήστη σας δεν μπορεί να είναι η πλαστοπροσωπία άλλου προσώπου, ένας όρος ίδιος ή παρόμοιος με τέτοιο τρόπο που να προκαλεί σύγχυση με ένα γνωστό εμπορικό σήμα, ή όρος προσβλητικός με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Μπορείτε, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι, να χρησιμοποιείτε το δικό σας όνομα. Αν χρησιμοποιείτε το δικό σας όνομα, συμφωνείτε να γνωστοποιείται σε τρίτους κατά την χρήση ορισμένων λειτουργιών του Ιστότοπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να καταργήσουμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη.
 • Για ορισμένες λειτουργίες, όπως η κατάρτιση Συμβάσεων με Προμηθευτές, απαιτείται από εσάς να παρέχετε το όνομά σας, τη διεύθυνση σας και στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας. Απαιτείται να παρέχετε ακριβή και πλήρη δεδομένα.
 • Συμφωνείτε να διατηρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας πάντα ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Η μη διατήρηση της ακριβείας, της πληρότητας και ενημερωμένης κατάστασης των στοιχείων του λογαριασμού σας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σαν να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας και της χρήσης των υπηρεσιών μας.
 • Καταχωρώντας των λογαριασμό σας, είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού σας. Θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός σας παραμένουν εμπιστευτικά και ασφαλή. Αν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι η εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού σας έχει παραβιασθεί ή πιθανόν να έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως. Επιπλέον έχετε το καθήκον αληθείας σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία, προσωπική ή όχι που μας αποκαλύπτετε.
 • Μπορείτε να καταργήσετε τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Αν καταργήσετε τον λογαριασμό σας, θα συνεχίσουμε να εκθέτουμε οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύθηκε από εσάς και δεν βρίσκεται υπό την υποχρέωση να αφαιρεθεί.
 • Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να καταργήσουμε οποιαδήποτε στιγμή τον λογαριασμό σας σε περίπτωση που βρεθεί ή λογικά υποτεθεί ότι παραβιάσατε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή τους ισχύοντες νόμους. Αν θεωρήσουμε ότι βλάπτετε τον Ιστότοπό μας ή τις Υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε κατά την διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς τον περιορισμό άλλων διορθωτικών μέτρων, να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να καταργήσουμε τον λογαριασμό σας και την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, να αναστείλουμε ή να αφαιρέσουμε το φιλοξενούμενο περιεχόμενο, να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σχετίζεται με το λογαριασμό σας, να αφαιρέσουμε και να καταχωρίσουμε, μειώσουμε ή εξαλείψουμε οποιαδήποτε έκπτωση και να λαμβάνουμε τεχνικά και νομικά μέτρα, για να αποτρέψουμε την χρήση του Ιστότοπού μας από εσάς. Μπορούμε να ακυρώνουμε μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς που είναι ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε τις Υπηρεσίες μας. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να τερματίσουμε όλες ή μέρος των υπηρεσιών μας προς οποιονδήποτε κατά την διακριτική μας ευχέρεια.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη στην περίπτωση που μία τέτοια κατάργηση συμβεί. Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς ή άλλα τρίτα μέρη στην περίπτωση που οποιαδήποτε πληροφορία παρεχόμενη από εσάς (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε άλλου χρήστη) οι οποίες είναι ελλιπείς, μη ακριβείς παραπλανητικές ή δόλιες. Εκτός αν συμφωνηθεί ρητά με εσάς, επιτρέπεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό. Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε λογαριασμό, για να υποδυθείτε άλλο άτομο.

 5ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε στα ακόλουθα και δεν θα βοηθήσετε ή θα επιτρέψετε σε άλλους να:

(i) χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς και η χρήση από εσάς του Ιστότοπού μας θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και όρους της Συμφωνίας μας,

(ii) να μην συκοφαντείτε, προσβάλλετε ή δυσφημείτε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

(iii) να μην βλάπτετε άλλους χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας ή τις Υπηρεσίες ή να μην οικειοποιήστε την ταυτότητα άλλων ή να μην χρησιμοποιείτε δεδομένα άλλων,

(iv) να μην έχετε πρόσβαση, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιαδήποτε δεδομένα ή περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ρομπότ, spiders ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία πρόσβασης, αποκοπής, ευρετηρίασης, ανάκτησης ή άλλης χρήσης του Ιστότοπού μας για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς ρητή, γραπτή άδεια,

(v) να μην καταστρατηγείτε τεχνικά μέτρα, που χρησιμοποιούνται από εμάς για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης και της χρήσης του Ιστότοπού μας για συγκεκριμένους λόγους οι οποίοι παραμένουν στην διακριτική μας ευχέρεια,

(vi) να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει ή ενδέχεται να επιβάλει, κατά την κρίση μας, ένα αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας ή καθιστά υπερβολικές απαιτήσεις κυκλοφορίας στον Ιστότοπό μας,

(vii) να μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε, επεξεργαστείτε, αναδιαμορφώσετε, αποσυναρμολογήσετε ή να αποσυμπιλήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε από εμάς σε σύνδεση με τον Ιστότοπό μας,

(viii) να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να απειλήσετε, παραμονεύετε, εξαπατήσετε, υποκινήσετε, παρενοχλήσετε, ή υποστηρίξετε την παρενόχληση άλλου προσώπου, ή αλλιώς να αναμειχθείτε στην χρήση κάποιου άλλου χρήστη του Ιστότοπου,

(ix) να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να υποβάλλετε ή να μεταδώσετε ανεπιθύμητα μηνύματα(spam), αλυσιδωτά γράμματα (chain letters), διαγωνισμούς, μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (junk email), συστήματα πυραμίδων (pyramid schemes), έρευνες, ή άλλα μηνύματα μαζικής επικοινωνίας, είτε εμπορικής φύσης είτε όχι,

(x) να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να παραβιάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης της εμπιστοσύνης, δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού, ηθικού δικαιώματος, δικαιώματος προστασίας βάσεων δεδομένων, δικαιώματος δημοισιότητας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας,

(xi) να μην προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, σε λογαριασμούς χρηστών, στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή την χρήση του Ιστότοπού μας για την μετάδοση οποιωνδήποτε ιών, σκουληκιών (worms), ελαττωμάτων, Δούρειων ίππων (Trojan horses) ή άλλα αντικείμενα με καταστροφική φύση,

(xii) να μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία του Ιστότοπου, ή αλλιώς να μην προσπαθείτε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία του Ιστότοπου,

(xiii) να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να παραβιάσετε την ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου υπολογιστών, να μην παραβιάζετε κωδικούς ή κώδικες κρυπτογράφησης ασφαλείας,

(xiv) να μην διαταράσσετε ή παρεμποδίζετε την ασφάλεια, ή με άλλον τρόπο προκαλείτε βλάβη, στον Ιστότοπο.

 • Ο Ιστότοπός μας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσετε και σχολιάσετε τους Προμηθευτές και τις Εκδηλώσεις. Είστε υπεύθυνοι για την αλήθεια και την ακρίβεια των αξιολογήσεων και των σχολίων σας. Σε περίπτωση που έχουμε οποιαδήποτε ένδειξη ή υποψία σχετικά με πιθανή αναλήθεια ή μη ακρίβεια των ανωτέρω, μερική ή ολική, οι αξιολογήσεις και τα σχόλια μπορεί να ανασταλούν ή διαγραφούν.
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της Συμφωνίας, μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την χρήση από εσάς του Ιστότοπού μας και των Υπηρεσιών μας. Αυτή η αναστολή ή τερματισμός δεν επηρεάζει τα δικαιώματά μας εναντίον σας από την χρήση σας αυτή.

 6.ΚΡΑΤΗΣΗ

 • Ο Ιστότοπος μας σας παρέχει τα ηλεκτρονικά εργαλεία για να υποβάλλετε αιτήσεις για κράτηση Εκδηλώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας.
 • Μετά την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος για κράτηση, το όνομα σας, η διεύθυνσή σας και τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας θα προωθηθούν στους σχετικούς Προμηθευτές. Κατά την διαδικασία της κράτησης, οι Προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν επιπλέον στοιχεία από εσάς, όπως στοιχεία σχετικά με την υγεία, την φυσική κατάσταση, το επίπεδο εμπειρίας, πιστοποίηση ή άδεια για να συμμετέχετε στις Εκδηλώσεις.
 • Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα για κράτηση σε μια Εκδήλωση, μια Προσφορά ή μια Δραστηριότητα. Το αίτημα κράτησής σας θα γίνει αυτομάτως δεκτό, εκτός αν ο Προμηθευτής σας έχει επιλέξει μη αυτόματη αποδοχή. Στην τελευταία περίπτωση, ο Προμηθευτής θα έχει μέγιστο χρονικό διάστημα 48 ωρών για να δεχτεί ή να αρνηθεί την αίτηση κράτησής σας. Η αποδοχή ή η απόρριψη του αιτήματος σας για κράτηση βρίσκεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή σας.
 • Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος σας για κράτηση, θα συναφθεί Σύμβαση με τον Προμηθευτή σας και η σχετική χρώση θα χρεωθεί στην πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα.
 • Αν από την άλλη πλευρά το αίτημα κράτησής σας απορριφθεί, θα ενημερωθείτε αμέσως με ηλεκτρονικό μήνυμα και η χρέωση της κράτησής σας θα επιστρέψει στην πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα.
 • Αντίστοιχα, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το αίτημα της κράτησής σας κατά την κρίση σας πριν από την αποδοχή του από τον Προμηθευτή χωρίς να έχετε νομικές συνέπειες. Η ακύρωση αυτή μπορεί να γίνει μέσω του λογαριασμού σας.
 • Μετά την αποδοχή της κράτησής σας, θα λάβετε από εμάς ένα αποδεικτικό κράτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Την ημέρα της Εκδήλωσης, για την οποία έχετε κάνει κράτηση, πρέπει να εκτυπώσετε και να επιδείξετε το κουπόνι κράτησης στον Προμηθευτή σας, προκειμένου να έχετε το δικαίωμα να μπείτε και να συμμετέχετε στην Εκδήλωση με βάση την Σύμβασή σας.
 • Σε περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων (εξαιτίας του καιρού, ανωτέρας βίας κλπ), πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Προμηθευτή σας προτού παρευρεθείτε στην σχετική Εκδήλωση.

 7.ΠΛΗΡΩΜΗ

Προκειμένου να γίνει κράτηση για μια Εκδήλωση μέσω του Ιστότοπού μας απαιτείται πλήρης εξόφληση του σχετικού Αντιτίμου. Μετά την αποδοχή της κράτησής σας από τον Προμηθευτή, συλλέγουμε τα στοιχεία πληρωμής σας και προχωράμε στην πληρωμή.

Δεχόμαστε τους εξής τρόπους πληρωμής :

 • Πιστωτική κάρτα
 • Χρεωστική κάρτα
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • PayPal
 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορεί να ισχύουν τα τέλη για την επεξεργασία των πληρωμών με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες από το πιστωτικό σας ίδρυμα.

 • Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε κατευθείαν την πληρωμή σας στον Προμηθευτή σας. Σε αυτή την περίπτωση, πριν από την Εκδήλωση το ποσό της χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας θα δεσμευθεί από εμάς για λογαριασμό του Προμηθευτή σας. Κατά την ημέρα της Εκδήλωσης θα πληρώσετε άμεσα το ποσό της σχετικής αμοιβής στον Προμηθευτή σας και, στην συνέχεια, το σχετικό ποσό από την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας θα αποδεσμευθεί.
 • Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι τιμές που εμφανίζονται στον Ιστότοπο δεν περιλαμβάνουν φόρους ή έξοδα, όπως έξοδα ταξιδιού και διαμονής, βίζας και θεωρήσεων. Οι τιμές ενδέχεται επίσης να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, μέχρι την υποβολή της κράτησής σας.
 • Σε περίπτωση πληρωμής με διαφορετικό νόμισμα, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις προμήθειες συναλλάγματος από πιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν την πληρωμή σας.

8. ΑΚΥΡΩΣΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Οι Προμηθευτές μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω πολιτικών ακύρωσης:

(i) Απεριόριστο δικαίωμα ακύρωσης για συμμετέχοντες σε Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις και Προσφορές με επιστροφή 100% του τέλους συμβολαίου,

(ii) Ακύρωση το αργότερο 24 ώρες  πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από 24 ώρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(iii) Ακύρωση το αργότερο τρεις ημέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ η ακύρωση 24 ώρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από 24 ώρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(iv) Ακύρωση το αργότερο επτά ημέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ η ακύρωση τρεις ημέρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από τρεις ημέρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(v) Ακύρωση το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ ακύρωση επτά ημέρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από επτά ημέρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(vi) Ακύρωση το αργότερο τριάντα ημέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ ακύρωση δεκαπέντε μέρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από δεκαπέντε μέρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(vii) Ακύρωση το αργότερο ενενήντα μέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ ακύρωση τριάντα ημέρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από τριάντα μέρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου,

(viii) Ακύρωση το αργότερο εκατό ογδόντα ημέρες πριν την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 100% του αντιτίμου, ενώ ακύρωση εξήντα ημέρες πριν από την Εκδήλωση από τους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση οδηγεί σε επιστροφή 50% του αντιτίμου, ακύρωση σε λιγότερο από εξήντα ημέρες πριν από την εκδήλωση δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου.

 • Οι Προμηθευτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ο,τιδήποτε σχετίζεται με τις πολιτικές ακύρωσης για τις Εκδηλώσεις που αναρτούν στον Ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε ακύρωση κράτησης, που έγινε διαμέσου του Ιστοτοπού μας, υπόκειται στους όρους της πολιτικής ακύρωσης του Προμηθευτής σας. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να ελέγχετε την πολιτική ακύρωσης της Εκδήλωσής σας, πριν κάνετε κράτηση, και θα πρέπει να μην υποβάλλετε το αίτημα αυτό, σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της πολιτικής ακύρωσης.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της Εκδήλωσης από τον Προμηθευτή σας, θα ενημερωθείτε από τον Προμηθευτή σας πριν από την Εκδήλωση και θα λάβετε το 100% του αντιτίμου.
 • Επιστροφές χρημάτων δεν γίνεται όταν το συμβάν έχει ξεκινήσει, ή σε σχέση με τυχόν παρεπόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με μια Εκδήλωση που έχει ξεκινήσει.
 • Σε περίπτωση που η Εκδήλωση που έχετε κλείσει είναι διαθέσιμη άλλη μέρα, μπορείτε να ζητήσετε αλλαγή της ημερομηνίας μέσω του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας για αλλαγή ημερομηνίας από τον Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι πολιτικής ακύρωσης του Προμηθευτή.

 9.ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ

 • Μπορείτε να επιλέξετε να έχετε ένα Κουπόνι για μια συγκεκριμένη Εκδήλωση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να κάνετε κράτηση χωρίς να χρειάζεται αποδοχή από τον Προμηθευτή. Τα κουπόνια είναι σε μορφή κωδικού. Για να κάνετε μια κράτηση μέσω του Κουπονιού σας, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κωδικό. Οι κρατήσεις με Κουπόνια Δώρου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία την έκδοση τους. Δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή τροποποίηση προς όφελός σας και δεν επιδέχονται επιστροφής. Αν μια Εκδήλωση πάψει να είναι διαθέσιμη, θα σας επιστρέψουμε το αντίτιμο του Κουπονιού σας.
 • Κατά την απόλυτη κρίση μας, μπορούμε οποτεδήποτε να προσφέρουμε Δωροκάρτες αξίας 50, 100, 200 ή 500 €. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης των δικαιούχων με την Συμφωνία, οι αγοραστές των Δωροκαρτών μπορούν να τις προσφέρουν στους δικαιούχους που επιθυμούν. Οι Δωροκάρτες είναι επίσης σε μορφή κωδικού. Για να κάνετε κράτηση μέσω της Δωροκάρτας σας, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε να αυτόν τον κωδικό. Σε περίπτωση που η αξία της Δωροκάρτας είναι χαμηλότερη από την τιμή κράτησης για την Εκδήλωση που έχετε κάνει κράτηση, τότε ο δικαιούχος θα χρειαστεί να καταβάλει την διαφορά. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που η Δωροκάρτα έχει αξία μεγαλύτερη από το τέλος κράτησης για την Εκδήλωση που έχετε κλείσει, τότε το υπόλοιπο της Δωροκάρτας παραμένει με την μορφή υπολοίπου στο λογαριασμό του δικαιούχου για μελλοντικές κρατήσεις. Οι κρατήσεις με Δωροκάρτες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία την έκδοση τους. Δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή τροποποίηση προς όφελός σας και δεν επιδέχονται επιστροφής. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που χάσετε την Δωροκάρτα σας.

10.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 • Όλο το περιεχόμενο, τα εμπορικά ονόματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα διακριτικά γνωρίσματα και περιεχόμενο που περιλαμβάνεται ή είναι διαθέσιμο μέσω του Ιστότοπού μας, η βάση δεδομένων και όλες οι ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των δεδομένων, κειμένων, γραφικών, ήχου, εικόνων, λογότυπων, διεπαφής, εμφάνισης και αίσθησης (look & feel), λογισμικού και δομής, υπόκεινται σε αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της UNLIMITED ADRENALINE που προστατεύονται από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Κανένα από το περιεχόμενο του Ιστότοπού μας δεν επιτρέπεται να καταγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, παραχθεί ή αλλιώς μετατραπεί, διανεμηθεί, μισθωθεί, παρουσιαστεί δημόσια, μεταδοθεί, παρουσιαστεί στο κοινό ή αλλιώς γίνει διαθέσιμο στο κοινό χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας. Επιπροσθέτως, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, διεπαφές και εμφάνιση και αίσθηση (look & feel) των Υπηρεσιών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από την UNLIMITED ADRENALINE κατά οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές ή να επηρεάσει την φήμη και την εικόνα μας.
 • Κατ΄ εξαίρεση, προσωρινά αντίγραφα από ξεχωριστές ιστοσελίδες του Ιστότοπού μας επιτρέπονται, εφόσον είναι παροδικά ή παρεπόμενα και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος μιας τεχνολογικής διαδικασίας με μοναδικό σκοπό να επιτρέψουν : α) τη μετάδοση σε δίκτυο μεταξύ τρίτων από έναν διαμεσολαβητή ή β) την νόμιμη χρήση ενός άλλου έργου ή άλλου αντικειμένου και δεν έχουν ανεξάρτητη οικονομική σημασία.
 • Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν υποβληθεί σε μεταχείριση, η οποία μπορεί να συνιστά παραβίαση της διανοητικής ιδιοκτησίας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

11.ΑΔΕΙΑ

 • Όταν παρέχετε περιεχόμενο, στοιχεία και δεδομένα χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας ή τις Υπηρεσίες μας (άμεσα ή έμμεσα), μας παρέχετε ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκές, αμετάκλητο, απαλλαγμένο από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, επιδεκτικό περαιτέρω παροχής άδειας σε τρίτους (σε πολλαπλά επίπεδα) δικαίωμα άσκησης οποιουδήποτε και όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας έχετε σε αυτό το περιεχόμενο σε σχέση με την παροχή, επέκταση και προώθηση των Υπηρεσιών μας, σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον. Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι, για όλο το περιεχόμενο που παρέχετε, κατέχετε ή αλλιώς ελέγχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα. Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι η χρήση τέτοιου περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων έργων) από εμάς, τους χρήστες, ή άλλους σε σύμβαση με εμάς δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχετε από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 • Με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνεστε πάντοτε με τους Όρους Χρήσης, σας παρέχουμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμή, μη υποκείμενη άδεια χρήσης, πρόσβασης και προσωπικής και μη εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της UNLIMITED ADRENALINE, που σχετίζονται με την από μέρους σας ως καταναλωτή λήψη και απόλαυση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών μας.
 • Η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών μας γίνεται με καλή πίστη και μόνο όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στους παρόντες όρους διατηρούνται από την UNLIMITED ADRENALINE ή /και από τους τρίτα μέρη δικαιούχους αυτών.
 • Ούτε ο Ιστότοπος μας ως σύνολο, ούτε οποιοδήποτε τμήμα του, επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί, επισκεφθεί ή εκμεταλλευθεί με άλλο σκοπό χωρίς την ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν επιτρέπεται επίσης να δημιουργήσετε ή/και να δημοσιεύσετε την δική σας βάση δεδομένων που περιλαμβάνει σημαντικά τμήματα του Ιστότοπού μας (πχ. τιμές και λίστες προϊόντων μας) χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για την επισύναψη οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων ιδιόκτητων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της UNLIMITED ADRENALINE χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε meta-tags ή άλλο «κρυμμένο κείμενο», που περιλαμβάνει διακριτικό τίτλο ή εμπορικό σήμα της UNLIMITED ADRENALINE χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν μπορείτε να αλλάξετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να παρέμβετε στο περιεχόμενο ή το λογισμικό του Ιστότοπού μας ή να επιχειρήσετε να υπονομεύσετε την τεχνολογική ακεραιότητα και λειτουργικότητα αυτού.
 • Η άδεια δεν περιλαμβάνει μεταπώληση ή εμπορική χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μας ή του περιεχομένου της UNLIMITED ADRENALINE, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση καταχωρήσεων προϊόντων, περιγραφές, ή τιμές, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση των Υπηρεσιών μας ή το περιεχόμενο της UNLIMITED ADRENALINE, οποιαδήποτε καταφόρτωση ή αντιγραφή στοιχείων λογαριασμού προς όφελος ενός άλλου εμπόρου, ή οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια στοιχεία συλλογής και εργαλεία εξαγωγής δεδομένων. Αν δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους, αυτή η άδεια δύναται να καταργηθεί αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση από εμάς.

12.ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • Η δημιουργία υπερσυνδέσμων που οδηγούν σε ιστοσελίδες και/ή περιεχόμενο του Ιστότοπού μας, που παρουσιάζει το περιεχόμενο του Ιστότοπού μας ως μέρος του περιεχομένου ή των υπηρεσιών άλλων μερών εκτός από εμάς (π.χ. τεχνικές παγίδευσης) ή μπορεί να εξαπατήσει το ευρύ κοινό ή/ και να προκαλέσει απώλεια εσόδων ή οποιαδήποτε άλλη ζημία στην επιχείρησή μας, απαγορεύεται αυστηρώς. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε διαγραφή οποιουδήποτε υπερσυνδέσμου ααπό ή και προς τον Ιστότοπό μας.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το εμπορικό σήμα της Επιχείρησής μας, όπως είναι αναρτημένο στον Ιστότοπό μας, για να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη, ρητή και γραπτή άδεια.
 • Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιντερνετικό περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους και, συνεπώς, τέτοιο περιεχόμενο δεν βρίσκεται υπό την εποπτεία της UNLIMITED ADRENALINE. Για αυτόν το λόγο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για εφαρμογές και περιεχόμενό τρίτων και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σε εσάς για αυτά. Αν κάποιος τρίτος επιθυμεί να αποσύρουμε έναν υφιστάμενο υπερσύνδεσμο από τον Ιστότοπό μας, μπορεί να έρθει σε επαφή με Εμάς στέλνοντας μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Η δημιουργία συνδέσμων δεν σημαίνει ότι χορηγούμε ή προτείνουμε τον εν λόγω συνδεδεμένο ιστότοπο ή ότι είμαστε συνδεδεμένοι με αυτόν.

13.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Ο Ιστότοπός μας και/ή οι Υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν διαφημίσεις και/ή διαδικτυακό περιεχόμενο εμπορική φύσης ή σκοπού που αναφέρονται είτε στην UNLIMITED ADRENALINE είτε σε τρίτα μέρη.
 • Δεν μπορούμε να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε το διαφημιστικό περιεχόμενο τρίτων που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας και, για αυτό δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για διαφημιστικό περιεχόμενο τρίτων σε σχέση με τυχόν παράνομη συμπεριφορά, ανακρίβεια ή αποτυχία συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αυτή η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε τρίτα μέρη που συνθέτουν το σχετικό περιεχόμενο και διαφημίζονται από αυτό.
 • Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νόμων, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικά μέσα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την UNLIMITED ADRENALINE. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει σε εσάς οποιαδήποτε ανακοίνωση που κρίνει απαραίτητη για να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας. Μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την Επιχείρησή μας είτε από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του λογαριασμού σας.
 • Σε κάθε επικοινωνία μας μαζί σας, θα επικοινωνήσουμε ξεκάθαρα την ταυτότητά μας και θα σας δώσουμε την ευκαιρία να αντιλέγετε και να ζητήσετε, εύκολα και δωρεάν, να τερματίσετε αυτή την επικοινωνία.
 • Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας θεωρείται και γίνεται αποδεκτή ως απόδειξη και δεν αμφισβητείται λόγω του γεγονότος ότι έχει εκτελεστεί με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν οι εφαρμοστέοι νόμοι απαιτούν συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας.

14.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Ο Ιστότοπός μας και οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «ως είναι διαθέσιμες». Η UNLIMITED ADRENALINE παρέχει τις Υπηρεσίες χωρίς καμία εγγύηση ή προϋπόθεση ρητή, σιωπηρή ή υποχρεωτική.
 • Η UNLIMITED ADRENALINE αποποιείται όλων των δηλώσεων, εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή υποχρεωτικών, που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης όσον αφορά (i) την αξιοπιστία, ποιότητα, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα του Ιστότοπού μας και των Υπηρεσιών, (ii) ότι ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς λάθη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να ανασταλούν ή περιοριστούν περιστασιακά για να γίνουν επισκευές, συντήρηση, ή εισαγωγή νέων εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών, (iii) την χρήση του Ιστότοπου, (iv) την εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων από Προμηθευτές που προσφέρουν Εκδηλώσεις μέσω του Ιστότοπού μας, και (v) τυχόν εγγυήσεις περί τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση των Υπηρεσιών που αγοράζονται μέσω του Ιστότοπού μας.
 • Συμφωνείτε ότι η UNLIMITED ADRENALINE δεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση ή διασφάλιση του περιεχομένου που παρέχεται από τους Προμηθευτές μέσω του Ιστότοπού μας, και ότι δεν θα προσπαθήσετε να μας κρατήσετε υπεύθυνους για οποιαδήποτε τέτοια ανακρίβεια ή παραπλανητικό περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση καταστατικού ή δικαιώματος. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι όλος ο κίνδυνος που προκύπτει από την χρήση των Υπηρεσιών, και οποιουδήποτε προϊόντος που αγοράζεται σε σχέση με αυτές, παραμένει αποκλειστικά σε εσάς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο.

15.ΠΕΔΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εμπλεκόμαστε στις Συμβάσεις, που καταρτίζονται μεταξύ εσάς και των Προμηθευτών, σε περίπτωση που γεννάται διαφορά με Προμηθευτή σας, μας καθιστάτε ελεύθερους (και τους μετόχους μας, μέλη, συνεργάτες, εργαζόμενους, διευθυντές, αντιπροσώπους, θυγατρικές, κοινοπραξίες, και διαδόχους και εκδοχείς μας) από οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, μήνυση, απαίτηση και ζημιές (υφιστάμενες ή μελλοντικές) κάθε είδους και φύσης, γνωστές ή άγνωστες, που υποψιάζεστε ή όχι, που έχουν αποκαλυφθεί ή όχι, που προκύπτουν, ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέονται με τέτοιες διαφορές.
 • Ενδεικτικά, ανεξάρτητα με οποιοδήποτε άλλο περιορισμό ευθύνης μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύπτει ως αποτέλεσμα:
 • Οποιασδήποτε ανακριβούς ή ελλιπούς πληροφορίας που παρέχεται από έναν Προμηθευτή,
 • Οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης από ένα Προμηθευτή που σχετίζεται με την Σύμβαση,
 • Οποιασδήποτε χρήσης των Υπηρεσιών σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους,
 • Ακυρώσεως ή τερματισμού μιας Σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με παραβίαση των ισχυόντων νόμων ή τους παρόντες όρους,
 • Ακυρώσεως ή τερματισμού ενός λογαριασμού για λόγους που σχετίζονται με παραβίαση των ισχυόντων νόμων ή των παρόντων όρων,
 • Οποιασδήποτε απάτης, ψευδούς δηλώσεως ή παραβίασης καθήκοντος ή παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους χρήσης από Προμηθευτή,
 • Οποιαδήποτε αποτελέσματα οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της UNLIMITED ADRENALINE, οι οποίες επιβάλλονται ως έννομες υποχρεώσεις της UNLIMITED ADRENALINE βάσει νόμων, διοικητικών αποφάσεων, δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων.
 • Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, η UNLIMITED ADRENALINE δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντι σας για πράξεις η παραλείψεις των υπαλλήλων της, αντιπροσώπων ή υπεργολάβων της, αν η ευθύνη αυτή προκύπτει από σύμβαση (με αποζημίωση ή άλλο τρόπο), αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), ψευδείς δηλώσεις, παραβίαση υποχρεωτικών καθηκόντων, αποκατάσταση ή άλλως. Ως εκ τούτου, η UNLIMITED ADRENALINE δεν θα ευθύνεται προς εσάς για οποιεσδήποτε ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, παρεπόμενων, αποθετικών ή μελλοντικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας κερδών, της απώλειας δεδομένων καθώς και υλικών ζημιών που σχετίζονται με, ή προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, τίποτα από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη της UNLIMITED ADRENALINE (i) για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια ή (ii) για απάτη ή ψευδή παραπλανητική δήλωση.
 • Η ευθύνη της UNLIMITED ADRENALINE προς εσάς ή τρίτα μέρη σε όλες τις περιστάσεις περιορίζεται στο μεγαλύτερο (α) από το ποσό των αντιτίμων που έχετε καταβάλλει στους Προμηθευτές εντός 12 μηνών πριν από την πράξη που οδήγησε στην ευθύνη, και (β) €100,00.

16.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗ ΖΗΜΙΑΣ

Θα πρέπει πάντα να διατηρείτε αζήμια την UNLIMITED ADRENALINE και τους μετόχους της, τα μέλη, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους συνεργάτες, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τους κοινούς συνεργάτες και τους διαδόχους της, από τυχόν αγωγή, μήνυση, αξίωση, απαίτηση, ευθύνη, απώλεια, ζημιά, ποινών, προστίμων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δικηγορικών αμοιβών) οποιασδήποτε φύσης ή είδους προκύπτουν από: (i) την χρήση, αγορά ή παροχή από εσάς οποιασδήποτε υπηρεσίας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, (ii) την χρήση από εσάς του Ιστότοπού μας (iv) τις παράνομες πράξεις ή συμπεριφορές σας, ή (v) η την παραβίαση από εσάς δικαιωμάτων τρίτων.

17. ΓΕΝΙΚΑ

 • Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ Εσάς και την UNLIMITED ADRENALINE που προκύπτουν από ή σε σχέση με την χρήση του Ιστότοπού μας και των Υπηρεσιών μας, οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία χωρίς αναφορά στο νόμο σύγκρουσης και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.
 • Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων όρων των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων (“B2B”), οι παρόντες Όροι Χρήσης, οι Πολιτικές Προστασίας και Cookie μας, και όλες οι πολιτικές και οι κανόνες της κοινότητας, που δημοσιεύονται μέσω του Ιστότοπού μας, καθορίζουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ σας και της UNLIMITED ADRENALINE, και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες Συμφωνίες μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης και των διατάξεων των Συμβάσεων B2B, υπερισχύουν οι διατάξεις των B2B.
 • Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κηρύσσεται άκυρο, ανίσχυρος ή για οποιοδήποτε λόγο μη εκτελεστός, ο όρος αυτός διαγράφεται και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων.
 • Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε δικαιώματά σας που απορρέουν από τους παρόντες όρους εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκρισή μας. Δίνετε την έγκριση σε εμάς να αναθέσουμε ή να μεταβιβάσουμε δικαιώματά μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους εν όλω ή εν μέρει, μεταξύ άλλων: (i) σε συνδεδεμένη επιχείρηση, (ii) σε αγοραστή των μετοχών, της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων της UNLIMITED ADRENALINE, ή (iii) σε οποιονδήποτε διάδοχό μας σε περίπτωση μετατροπής επιχείρησης.
 • Καμία συμφωνία, εταιρική σχέση, κοινοπραξία, σχέση εργοδότη- εργαζόμενου, δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου δεν δημιουργείται από αυτή την Συμφωνία.
 • Η παράλειψή μας να ενεργήσουμε σε μια παραβίαση από εσάς ή άλλους δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά μας να δράσουμε σε σχέση με μεταγενέστερες ή παρόμοιες παραβιάσεις. Δεν εγγυόμαστε ότι θα λάβουμε μέτρα κατά όλων των παραβιάσεων αυτής της Συμφωνίας.
 • Κανένα μέρος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης σύμφωνα με τους παρόντες όρους που απορρέει από συνθήκες ανωτέρας βίας, όπως φυσικά γεγονότα (συμπεριλαμβανομένης φωτιάς, πλημμύρας, σεισμού, καταιγίδας, τυφώνα ή άλλης φυσικής καταστροφής), πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί ο πόλεμος), επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική κατοχή, τρομοκρατικές ενέργειες, κυβερνητικές κυρώσεις, εμπάργκο, εργασιακή διαμάχη, απεργία, αποκλεισμό, διακοπή ή αποτυχία ηλεκτροδότησης ή επικοινωνιών, δολιοφθορά, Δούρειους Ίππους, ιούς λογισμικού, κακόβουλα λογισμικά, μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, DDoS, cracking και άλλες παρόμοιες παράνομες πράξεις τρίτων μερών. Σε περίπτωση συμβάντος ανωτέρας βίας, το θιγόμενο μέρος θα ειδοποιήσει το άλλο μέρος και θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων της εκδήλωσης της ανωτέρας βίας στην εκπλήρωση των παρόντων όρων. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να πληρώσετε για τις υπηρεσίες που πράγματι παρασχέθηκαν.
 • Εννοείται ότι τυχόν δεδουλευμένες αλλά μη καταβληθείσες οικονομικές υποχρεώσεις και οποιοσδήποτε άλλος όρος σχετίζεται με τέτοιες οικονομικές υποχρεώσεις, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν κατά την λύση ή λήξη αυτής της Συμφωνίας.

18. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μας ενδιαφέρει η εμπειρία σας από τις Υπηρεσίες μας. Για αυτό, για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τον Προμηθευτή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διευθετήσουμε το θέμα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε ως εξής:

Εμπορική Επωνυμία: Unlimited Adrenaline ΙΚΕ

Καταστατική έδρα: Φειδιππίδου 33, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, Ελλάδα

Αριθμός ΓΕΜΗ: 161862201000

Tηλέφωνο: +30 2155454409 | +30 2152159868

Email: Info@Unlimited-Adrenaline.gr | Support@Unlimited-Adrenaline.gr 

Κάθε παρατήρηση, απαίτηση, αίτημα ή άλλη επικοινωνία που απευθύνεται σε εμάς θα πρέπει να αποστέλλεται είτε από πιστοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με επιστολή παραλαβής είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ότι έχουν δοθεί από την επόμενη της μέρας μετάδοσης. Όλες οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί 15 μέρες μετά την αποστολή τους.

×
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΚΕΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΥ

Εγγραφή Χρήστη

ή
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Το email που ορίσατε δεν είναι έγκυρο.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Ο κωδικός είναι πολύ απλός.

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Ο κωδικός επιβεβαίωσης δεν ταιριάζει.
Με την εγγραφή σας στην Unlimited Adrenaline μέσω Facebook, Google ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμφωνείτε με τους όρους & προϋποθέσεις της Unlimited Adrenaline.
Έχετε ήδη λογαριασμό; Σύνδεση
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή

Αίτημα ανάκτησης πρόσβασης

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Το email που ορίσατε δεν είναι έγκυρο.
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
Είσοδος

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.